Home Actueel Goed Beter Best Loop

Goed Beter Best Loop

Tijdens de Rabobank Goed Beter Best Loop op zondag 24 maart zal een bijzondere groep deelnemers aan de start staan. Onder het motto 'Raad eens wie daar loopt?' doen zes gemeenteraadsleden, een burgerraadslid en een wethouder hun uiterste best om een volle ronde van 7 kilometer uit te lopen.

Daarnaast helpen verschillende raads- en burgerleden, én de burgemeester, mee vanuit een 'supportersgroep'. Ook de ambtelijke medewerkers van de raadsgriffie zijn nauw bij de actie betrokken.

De hele club wil zo laten zien dat het mogelijk én belangrijk is om samen ergens de schouders onder te zetten, ondanks de politieke verschillen. Aan de loopactie is ook een inzameling verbonden voor de Stichting Energy4All. Deze stichting zet zich in voor onderzoek naar een medicijn voor energiestofwisselingsziekten.

Sponsormogelijkheden

De sponsoring is een nevendoel van de loopactie. De lopers zoeken in eigen kring mensen die hen willen sponsoren, bijvoorbeeld per gelopen kilometer. Maar ook inwoners en organisaties kunnen doneren. Dit kan via de bankrekening van de gemeente Best (28.50.01.051) onder vermelding van 'sponsorloop gemeenteraad'. Daarnaast zal in het gemeentehuis, en mogelijk op andere plekken, een collectebus van de Stichting Energy4All verschijnen. Klik hier voor meer informatie.