­
MITO Estafette 2022 Opbrengst
📸 door onze topfotograaf Colinda Jansen

Op zondag 25 september 2022 was het dan zover! De finish van de MITO Estafette! De vier groene estafette MITO-harten hebben een hele reis afgelegd vanuit Den Helder, Holwerd, Appingedam en Hoogvliet (Rotterdam) begonnen ze hun reis langs de MITO Hart Punten, huizen van patiënten en families die geraakt zijn door een energiestofwisselingsziekten / mitochondriale ziekte. Met veel hartverwarmende verbindingen met ontmoetingen tussen lotgenoten.

Op deze grote finale dag kwamen de laatste punten van de vier routes aan. Robin in zijn rolstoel vanuit Nijmegen, Casper met zijn handbike ook uit Nijmegen, Marc kwam lopend (en een stukje met de auto) namens zijn zoon Bram uit SIlvolde en Milan kwam uit Tiel met een brandweerwagen. Echt geweldig dat het weer is gelukt om alle routes hier feestelijk af te sluiten.

En waren veel supporters aanwezig, waaronder ook families die al eerder in actie waren gekomen. Voordat we de opbrengst bekend maakten was het woord nog aan Paul in den Bosch, directeur van Stichting Energy4All en Geert Vogelzang namens de Raad van Toezicht. Remco van Gaal was dit jaar voor het eerst projectleider (omdat dit niet meer haalbaar was voor Paulien qua energie) en bedankte het hele vrijwilligersteam, de MITO Hart Punten en donateurs. Dr. Mirian Janssen werd naar voren geroepen om de cheque te onthullen met de opbrengst dat naam het medicijnonderzoek zal gaan waar zijn nauw bij betrokken is. Dan was het zover om de geweldige opbrengst te onthullen: € 5 5 . 4 0 6 , - !!!

Echt geweldig dat de MITO Hart Punten die geld inzamelden en loten hebben verkocht dit met elkaar hebben opgehaald. We kijken met een heel goed en warm gevoel terug op deze mooie MITO Estafette week en zijn zo trots wat we allemaal samen hebben bereikt. Geniet mee van de beelden van de laatste dag: de FINISH van MITO ESTAFETTE 2022!

Kijk voor meer informatie o.a. over alle punten op https://energy4all.nl/acties/mito-estafette

Stichting Energy4All Bijdrage Onderzoek

Stichting Energy4All heeft een bedrag van € 100.000,- bijgedragen aan de KHENEREXT Studie van het medicijnonderzoek van Khondrion.

Op de eerste dag van de Mitochondrial Disease Week 2022 kunnen we dit mooie nieuws brengen. Het hoofddoel van deze KHENEREXT studie die 52 weken duurt is om de behandeling met sonlicromanol voort te zetten voor patiënten die de lopende fase 2b-studie eerder hebben voltooid, en hiermee aanvullende verhelderende gegevens van gebruik op langere termijn verzamelen. Aangezien wordt verwacht dat sonlicromanol een chronische behandeling zal zijn voor energiestofwisselingsziekten, heeft deze nieuwe studie tot doel het veiligheidsprofiel van sonlicromanol op lange termijn vast te stellen. Hiertoe wordt gedurende één jaar tweemaal daags een orale dosis van 100 mg sonlicromanol toegediend. Deze dosering is door de doelgroep in een eerder onderzoek al als veilig beschouwd en goed verdragen. Bovendien zal de KHENEREXT-studie met tussenpozen van drie maanden, veiligheid, primaire en secundaire functionele klinische uitkomstmaten beoordelen, waaronder cognitie, vermoeidheid en motorische functie gerelateerde kenmerken.

Prof. Dr. Jan Smeitink, Chief Executive Officer bij Khondrion, zei: “Wanneer mitochondriën defect zijn, kan dit resulteren in een breed scala aan ernstige en slopende ziekten, die langdurige zorg en behandeling vereisen. De huidige opties zijn uiterst beperkt en grotendeels ondersteunend, dus er is dringend behoefte aan nieuwe therapieën die positief uitwerken op de ziekte.
“Hoewel onze lopende fase 2b-studie bij volwassen patiënten met MELAS-spectrumstoornissen ons cruciale gegevens zal opleveren om de voortdurende klinische ontwikkeling van sonlicromanol te ondersteunen, is het voor ons belangrijk om ook het werkzaamheids- en veiligheidsprofiel op langere termijn te begrijpen. Onze KHENEREXT-studie, die uitbreiding van de behandeling biedt aan patiënten die de initiële fase 2b-studie hebben voltooid, is een belangrijke stap in onze sonlicromanol weg naar de eindstreep.”

Stichting Energy4All steunt het medicijnonderzoek van professor Smeitink en Khondrion al sinds 2006. In totaal hebben we dit belangrijke onderzoek al gesteund met € 5.173.890,- en we blijven steunen tot het medicijn beschikbaar is voor al die patiënten die het zo hard nodig hebben. Elke keer zetten we weer een stap vooruit op weg naar het medicijn. Dankzij vele vaste donateurs, actievoerders, collectanten, sponsorevenementen, donaties en nog veel meer mooie manieren om geld in te zamelen kunnen wij het medicijnonderzoek steunen. Samen sterk om energiestofwisselingsziekten te stoppen!

Help ook mee en doneer of start jouw eigen inzamelingsactie

Koop een Energy4All Loterij lot om te steunen

Word donateur en steun structureel tot die eindstreep!

DV 7630 kl

Nijmegen, 27 augustus 2022

In gesprek met Jan Smeitink over het medicijnonderzoek, internationale ontwikkelingen en de mitoweek

Medicijnonderzoek

Wat is de stand van zaken van het onderzoek?

Op dit moment lopen er drie studies, twee bij volwassenen, de KHENERGYZE 2b studie en de KHENEREXT studie, en één bij kinderen, de KHENERGYC studie. De studies bij volwassenen worden behalve in Nederland ook uitgevoerd in Duitsland, Engeland en Denemarken. De studie bij kinderen wordt momenteel alleen nog uitgevoerd in Nederland.

Kunt u al iets vertellen over de uitkomsten van de fase 2b-studie bij volwassenen?

Dit is een dubbelblinde studie, waarbij onbekend is wie van de deelnemers het medicijn krijgt en wie een placebo (nepmedicijn). De uitkomsten hiervan worden verwacht in het 4e kwartaal van dit jaar.

Is er al iets bekend over het testen van het medicijn bij kinderen?

Dit is ook een dubbelblinde studie waarvan de uitkomsten beschikbaar komen als alle patiënten de studie hebben afgerond. Deze studie heeft door omstandigheden vertraging opgelopen. De uitkomsten komen waarschijnlijk eind 2024.

Momenteel wordt de zogeheten open label extensie-studie KHENEREXT uitgevoerd bij patiënten die aan fase 2b hebben deelgenomen. Wij horen positieve geluiden van de gebruikers.

Wat is het doel van deze studie?

Het doel van KHENEREXT is het evalueren van de veiligheid en effectiviteit van sonlicromanol over een langere tijdsperiode van 12 maanden. De deelnemers aan deze studie krijgen allemaal sonlicromanol.

Wanneer zijn de resultaten hiervan bekend?

De uiteindelijke resultaten komen beschikbaar wanneer de laatste patiënt uit de studie is. Inmiddels zijn in Nederland, Duitsland en Denemarken patiënten opgenomen in de studie. Naar verwachting zal de eerste patiënt in Engeland in september starten.

Men kan sonlicromanol gedurende 1 jaar gebruiken, moeten ze daarna stoppen met het medicijn?

Wij zijn doende om de goedkeuring te verkrijgen en de middelen te verwerven, zodat patiënten die aan deze studie deelnemen sonlicromanol langer dan 1 jaar kunnen gebruiken.

Internationale ontwikkelingen

De fase 2b-studie en KHENEREXT worden eveneens uitgevoerd in het buitenland. Kunt u vertellen wat de stand van zaken is in resp. Duitsland , Denemarken en Engeland?

De fase 2b studie is recent afgerond in al deze landen en de KHENEREXT studie loopt momenteel in Duitsland en Denemarken. Engeland start naar verwachting in september.

Wat is het belang van deze internationale samenwerking?

Het uiteindelijke doel van ons onderzoek is dat sonlicromanol wereldwijd beschikbaar komt. Het verkrijgen van klinische data uit meerdere landen zal hier zeker een grote rol bij spelen, en internationale samenwerking is essentieel.

Ook in andere landen wordt er gewerkt aan een medicijn voor energiestofwisselingsziekten.

Kunt u iets vertellen over één of enkele andere onderzoeken?

Het is verheugend te zien dat meer partijen doende zijn met de ontwikkeling van medicijnen voor mitochondriële ziekten. Over het algemeen worden deze onderzoeken in de vorm van klinische studies geïnitieerd vanuit kleinere of middelgrote bedrijven. Ook binnen de verschillende academische onderzoeksgroepen wordt onderzoek gedaan naar het nog beter begrijpen van de vele verschillende mitochondriële ziekten en het testen van mogelijke nieuwe behandelingen. Deze laatste onderzoeken vinden met name alleen nog in het laboratorium plaats en worden dus nog niet in patiënten onderzocht. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van gentherapie voor specifieke, ultra-zeldzame mitochondriële ziekten, veroorzaakt door een fout in het kern DNA. Onze benadering is meer generiek waarbij wij verwachten dat sonlicromanol een bredere toepassing kan krijgen bij de overgrote meerderheid van de nu bekende mitochondriële ziekten. 

Het gaat om diverse ontwikkelingen. Hebben deze ook andere aangrijpingspunten dan sonlicromanol?

De medicijnen die nu in klinische studies zijn hebben allen afzonderlijk andere chemische structuren en andere aangrijpingspunten dan sonlicromanol.

Indien er meerdere medicijnen komen krijgen patiënten in de toekomst dan mogelijk meerdere medicijnen die effectief zijn op verschillende kenmerken van de ziekte?

We kunnen hier de parallel trekken met bijvoorbeeld de behandeling van specifieke kankers. Ook hier krijgen patiënten meestal meerdere middelen, met verschillende aangrijpingspunten, om het ziekteproces te vertragen of te stoppen. Het ligt in de verwachting dat bij mitochondriële ziekten op termijn hetzelfde zal kunnen gaan gebeuren.

World Mitchondrial Disease Week – Mitoweek

In de 3e week van september wordt tijdens de mitoweek wereldwijd aandacht besteed aan mitochondriële ziekten, ook wel energiestofwisselingsziekten genoemd.

Wat is voor u het belang van deze week?

Mitochondriële ziekten zijn zeldzame ziekten en het wereldwijd onder de aandacht brengen van deze ziekten is van groot belang zodat patiënten uiteindelijk sneller en gerichter gediagnosticeerd kunnen worden en toekomstige behandelingen eerder bij de patiënt kunnen komen.

Op welke wijze besteedt u aandacht aan deze week?

Khondrion zal zoals ook in eerdere jaren via sociale media aandacht besteden aan mitochondriële ziekten, het belang van onderzoek hiernaar en een update geven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van klinische studies.

Wat vindt u van de MITO Estafette waarbij ca. 60 families, die geraakt zijn door de ziekte, in de mitoweek vanuit Noord, Oost, Zuid en West vier estafettehartjes naar Nijmegen brengen?

Dit is een prachtig initiatief waar ik al meermalen bij aanwezig mocht zijn. De verbondenheid tussen de families onderling en die tussen families en ons is hartverwarmend. Persoonlijk geeft dit mij de motivatie om door te gaan met als uiteindelijk doel het stoppen van de ziekten, het aanmerkelijk verbeteren van de kwaliteit van leven van onze patiënten en families en hopelijk het uiteindelijk genezen.

Door Margreet Vogelzang

KHO 20006 Quote Card Disease Spotlight

Forza4ENergy4All 2022 Opbrengst

Wauw wauw wauw wat een super geweldige enorme opbrengst hebben alle deelnemers,
teams en ook vrijwilligers opgehaald voor Stichting Energy4All. Hiermee wordt het
medicijnonderzoek gesteund om energiestofwisselingsziekten zo snel mogelijk te kunnen stoppen.
Alle donateurs, sponsoren, actievoerders en onze helden van deelnemers
BEDANKT / GRAZIE MILLE


OPBRENGST FORZA4ENERGY4ALL 2022

🔸 € 1 8 8 . 5 4 8 , - 🔸


Dit is nog een voorlopige opbrengst bekendgemaakt op de slotdag vrijdag 9 september, de donaties komen nog steeds binnen.
Wil jij ook nog doneren voor de prestatie van jouw held, dat kan nog steeds via https://actie.energy4all.nl/project/forza4energy4all-2022

We kijken terug op geweldig mooie dagen met deze mooiw groep mensen die al hun nergie hebben gegeven op de drie bergen.
Er volgt nog een uitgebreid verslag maar je kan op onze Forza4Energy4All Facebook pagina wel al onze livevideo's, verslagen en foto's bekijken.

En oh ja,,, zet 6-7-8 september 2023 alvast in je agenda voor Forza4Energy4All 2023 editie 10 !!!!
Inschrijven kan binnenkort via www.forza4energy4all.nl  hou onze social media in de gaten.voor de aankondiging

IMG 20220702 WA0007

Op zaterdag 2 juli werd de Stofwisseltour gereden. Team Energy4All bestond uit 10 ervaren fietsers. De Stofwisseltour wordt georganiseerd om aandacht te vragen voor stofwisselingsziekten en om geld te generen voor o.a. de ontwikkeling van medicijnen. Het Team van Energy4All heeft een geweldige prestatie neergezet door bijna allemaal de volledige tocht, van bijna 200 km, te volbrengen.

De start/finish was in bij Boerderij De Weistaar In Maarsbergen, daarvan werden 4 rondes gefietst.

  • Rondje Amersfoort – 46 km grotendeels vlak met enkele klimmetjes
  • Rondje Barneveld – 47 km, geheel vlak
  • Rondje Zeist – 47 km, met een paar stevige klimmetjes
  • Rondje Rhenen – 54 km, gemaakt voor klimmers!

291642609 347026634261779 7711972585565602379 n 2  IMG 20220702 WA0009 Fietstour 

Gert-Jan en Johan hebben namens de groep een mooi verslag gesschreven van deze bijzondere dag.

Op zaterdag 2 juli gaat al vroeg de wekker want we worden om 7 uur verwacht bij de Weistaar in Maarsbergen voor de 11e Stofwisseltour, een fiets- en wandelevent.

Bij aankomst staat Paul ons al op te wachten. Langzaam aan komen er steeds meer deelnemers binnen. Na een goeie stoot cafeïne worden we gevraagd om naar de boomgaard te komen om daar de overleden kinderen te herdenken die aan een stofwisselingsziekte zijn overleden. Het raakt ons, dagelijks word je er mee geconfronteerd maar als je dan met zo veel gelijkgestemden bij elkaar bent overvalt het je. We worden gevraagd om op linten de namen van kinderen op te schrijven. Ze zullen bij de finish worden opgehangen zodat we door een lint van namen heen gaan als we weer terugkomen van een van de lussen die je fietst.

Na een groepsfoto besluiten we meteen te vertrekken. Forza4Mees (4 man sterk) hadden in de aanloop wat malheur gekend en waren nog niet klaar om te vertrekken. Zij hebben eerst een ronde apart gefietst.

In de andere groep (6 man sterk) zaten de twee Forza4Energy4All coaches. En dan weet je dat het geen “socialride” gaat worden. En eigenlijk hoort dat ook. Wij komen om onze energie te geven voor hen die het niet hebben. Wij vullen ons energiegebrek wel weer aan met wat sportgelletjes als het echt niet meer gaat.

Het tempo werd dus snel opgevoerd; op bepaald momenten ging het 35km per uur. Binnen de kortste tijd zagen we geen groene Stofwisseltour shirtjes meer en naderden we Amersfoort al weer. We kozen voor deze route omdat het op het fietspad er naar toe overdag erg druk kan zijn. Zo vroeg in de morgen heb je daar toch minder last van.

In Amersfoort was het qua navigeren even zoeken. Uiteindelijk zijn we al laagvliegend over de landingsbaan van Soesterberg weer terug gekomen bij de Weistaar in Maarsbergen. Op het laatste rechte eind staat een auto met de kofferbak open. Er steken twee benen uit. Dan weet je dat Jaap van Willigen, onze Forza4Energy4All cameraman, je op beeld gaat vastleggen. We trekken de boel nog één keer goed in gang. De koffie stond er weer en de appelgebakjes vonden gretig aftrek.

Om de hoogtemeters wat te spreiden kozen we voor Barneveld als de tweede lus.

Aldo had zijn duivels ontbonden en sleurde het groepje in een noodvaart naar Barneveld toe. Via Renswoude kwamen we weer in Maarsbergen terug. Daar aan gekomen moesten we nog een uur wachten tot de lunch klaar zou staan en dus spraken we af om nog ‘even’ lus Zeist voor de lunch te doen. Dat moest met dit tempo ook makkelijk lukken. Voor de nodige  suikers werden nog even snel de appeltaartjes en koffiebroodjes soldaat gemaakt. Gert Jan had nog andere verplichtingen en moest afzwaaien. Vervolgens gingen we er weer in een sneltreinvaart door met lus drie. Dit keer wel samen met het team van Forza4Mees. Eenmaal op pad begint het bij deze en gene te piepen en te kraken. Maar gelukkig gaat het tempo iets omlaag, ook omdat in deze lus de eerste heuvels waren verwerkt. Net op tijd voor de lunch konden we inmiddels het derde lintje voor het derde lusje ophalen (elk lusje leverde nl een lintje op). De lunch was heerlijk, maar ook broodnodig om de energie reserves aan te vullen. Dat klinkt zo makkelijk en vanzelfsprekend maar is het niet voor iedereen.

Na de lunch beginnen we met lus vier naar Rhenen, de finale, het hoogtepunt met de meeste hoogtemeters. Tevens de lus waar iedereen vrees voor had. Maar zoals altijd viel het reuze mee en zat het gewoon tussen de ‘oren’. Na de klimmetjes en wat bijzondere, bochtige afdelingen was het ‘cruisen’ naar de Weistaar. Het werd wel wat stiller want voor de meesten was de koek toch wel op. Gelukkig was het einde in zicht en konden we gaan denken aan het laatste welverdiende lintje. Onder het genot van een biertje hebben we nog even gezellig nagepraat over deze inspannende dag. Een leuke opzet die zeker voor herhaling vatbaar is. De voorlopige opbrengst is €89.588, een geweldige opbrengst, die we uiteindelijk met 225 mensen bij elkaar hebben gefietst en daarmee weer een stapje dichterbij zijn gekomen voor een behandeling van stofwisselingsziekten.

290383626 347027074261735 6824086244628058519 nIMG 20220702 WA0011IMG 20220702 WA0012IMG 20220702 WA0010

IMG 20220702 WA0013 2IMG 20220702 WA0018IMG 20220702 WA0019 2

IMG 20220702 WA0020 2IMG 20220702 WA0021 2IMG 20220702 WA0022 2

IMG 20220704 WA0000291048164 347027557595020 939608141954399757 n 2291605194 347026774261765 3450264063264201389 n

Strava

Dank aan de deelnemers van Energy4all, Aldo Klomp, Erik van Griensven, Gert Jan van't Hof, Hans Kuijpers, Hans Strik, Harm Janssen,  Hilco Janssen, Johan van de Molen, Nick Derks en Sander van de Brink. 

Dank aan onze sponsoren voor de mooie bijdrage die wij hebben mogen leveren. De opbrengst van Energy4All was € 3 1 4 2,- 

Jaap van Willigen, onze cameraman van Energy4All en trouwe deelnemer van Forza4Energy4All was deze dag ook aanwezig om een mooi filmpje van te maken.

 

­